Faktureringsinformation

Faktureringsinformation

Fakturaadress:
Scenteknik AVL AB
FackID 0352
Box 3037
831 03 Östersund
VAT nr: SE556650999701
Maila fakturor i pdf-format:
faktura@scenteknik.se
I ämnesraden anges: Scenteknik AVL AB – 352
Endast en faktura per mail.
Adress för alla andra försändelser är:
Scenteknik AVL AB
Harnäsgatan 1
752 28 Uppsala
Observera att fakturor som går direkt till Harnäsgatan 1 returneras avsändaren. Detta gäller endast fakturor. Adressändringar, informations- och reklammaterial, varuprover, orderbekräftelser skall adresseras till Harnäsgatan.
Villkor:
Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Om det finns avtal med betalningsvillkor som avviker (= mer än 30 dagar) från detta, gäller dessa avtalsvillkor i första hand. Order-, fakturerings- och expeditionsavgifter eller andra avgifter som pålagts av leverantör eller tredje part godkännes ej. Ej heller undantag från räntelagen godkännes.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till vår ekonomipartner Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Epost: leverantor.tc@se.pwc.com
Telefon: 018 – 481 91 00
Tillbaka